Kalenda Maya

Raimbaut de Vaquerias none C

Medieval, see note below

T:Kalenda Maya
M:none
L:1/4
C:Raimbaut de Vaquerias
N:Medieval, see note below
K:C
Kalenda maya
ni fuelhs de faya
ni chanz d'auzelh ni flors de glaya
non es que mplaya,
pros domna glaya,
tro qu'un ysnelh messatgier aya
del vostre belh cors, quem retraya
plazer novelh qu'amors m'atraya,
e jaya
em traya
vas vos, domna veraya;
e chaya
de playa
l gelos, ans quem n'estraya.

Ma belh'amia,
per Dieu no sia
que ial gelos de mon dan ria;
que car vendria
sa gelozia,
si aitals dos amans partia;
qu'ieu ja joyos mais no seria,
no jois ses vos pro nom tenria;
tal via
faria,
qu'om ia mais nom veiria;
selh dia
morria,
donna pros, qu'ieus perdria.