Rosa das Rosas

Anon. 13th Century Spanish 3/4 C

CSM 10 (Cantiga de Loor), Cantigas de Santa Maria (Alfonso X)

T:Rosa das Rosas
M:3/4
L:1/4
C:Anon. 13th Century Spanish
N:CSM 10 (Cantiga de Loor), Cantigas de Santa Maria (Alfonso X)
K:C
D>C D|F/G/ F/E/ D|D>C D|F F2|
w:Ro-sa das ro__sas e Fror_ das fro-res
F>G A|A/G/ F/E/ D|C>D E|D D2||
w:Do-na das do_na-s sen-nor des sen-or-es
c>c d|c/B/ A G/A/|F>G A/B/|A3|
w:Ro-sa de bel_dad e_ de pa_re-cer
c>c d|c/B/ A G/A/|F>G A/B/|A3|
w:Fror d'-al-ger_i-a_ e de pra_zer
F3/ F F/|G3/ G A/|F/E/ D D/E/|C3|
w:Do-na en mui pi-a-do__sa_ ser
F3/ G A/|A/G/ F/E/ D|C>D E|D D2|]
w:Sen-nor en to_ll_er coi-tas e door-es. 
Rosa das rosas e Fror das frores, 
Dona das donas, Sennor das sennores.

Rosa de beldad' e de parecer
e Fror d'alegria e de prazer,
Dona en mui piadosa ser
Sennor en toller coitas e doores. 

Refrain

Atal Sennor dev' ome muit' amar, 
que de todo mal o pode guardar; 
e pode-ll' os peccados perdõar, 
que faz no mundo per maos sabores. 

Refrain

Devemo-la muit' amar e servir,
ca punna de nos guardar de falir;
des i dos erros nos faz repentir,
que nos fazemos come pecadores.

Refrain

Esta dona que tenno por Sennore de que quero seer trobador,
se eu per ren poss' aver seu amor,
dou ao demo os outros amores.